YURTDIŞI EMEKLİLİK | Ne Zaman Emekli Olurum|Olabilirim|Gün Sayısı|Emeklilik Hesaplama

YURTDIŞI EMEKLİLİK

Emekli Sandığı Hizmet Sorgulama

Çalışmak için yurt dışına giden vatandaşlarımız, yurtdışı emeklilik hayatlarını daha rahat sürdürebilmek için kendilerine verilen ” Borçlanarak Türkiye’den emekli olmak ” haklarını kullanmak isterler. Dünyanın değişik ülkelerine giden vatandaşlarımızın Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Hakları’ndan yararlanabilmesi için, ülkemiz birçok ülke ile karşılıklı olarak Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapmıştır. Yurtdışında çalışan kişilerin, yurtdışında yaptıkları çalışmalarını Türkiye’de borçlanma yaparak, Türkiye SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’ndan emekli olmalarının kaide ve koşulları 3201 sayılı kanun, bu kanun hükümlerine göre çıkarılan 06.11.2008 tarihinde 27046 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ve sürekli güncellenen (2008/115, 2011/48, 2012/24, 2012/48 gibi) genelgelerle ile düzenlenmiştir.

Aslında yasada yer alan, yurttaşlarımızın çalışmakta olduğu ülkeler ile yaptığımız anlaşmalarda rahatlıkla gerçekleşmesi gereken ” Yurtdışı Borçlanma ile Yurtdışı Emeklilik ” işlemi birçok sebepten dolayı bir problem haline gelmiştir. En az borçlanmayı yaparak en çok maaş almayı hedefleyen gurbetçilerimiz genellikle Sosyal Güvenlik Kurumu’nu mahkemeye vererek borçlanma yoluna gitmektedirler. Ve bir avukat desteğiyle gittikleri bu davaların neredeyse tamamını kazanmaktadırlar. Peki bu bahsettiğimiz ” Yurtdışı Borçlanması ” nedir. Şimdi bu konuda sizleri bilgilendireceğiz.

Yurtdışı Borçlanması Nedir ?

Yurttaşlarımızın yurtdışında geçirdikleri süreleri belgelemek koşuluyla, bu süreler karşılığında hesaplanacak olan miktarda primin SGK’ya isteğe bağlı biçimde ödenmesidir.

Hangi Ülkeler ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmıştır ?

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yurtdışı emeklilik işlemini gerçekleştirebileceği ülkeler, o ülkelerle yaptığımız Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin imza ve yürürlüğe girme tarihi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ÜLKEMİZİN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADIĞI ÜLKELER

ÜLKE ADI

İMZA TARİHİ

YÜRÜRLÜK TARİHİ

KAPSAMI

(SİGORTA KOLU)

UZUN VADE

KISA VADE

1-İngiltere

09.09.1959

01.06.1961

+

2-F. Almanya

30.04.1964

01.11.1965

+

+

3-Hollanda

05.04.1966

01.02.1968

+

+

4-Belçika

04.07.1966

01.05.1968

+

+

5-Avusturya

12.10.1966

01.10.1969

+

+

6-İsviçre

01.05.1969

01.01.1972

+

7-Fransa

20.01.1972

01.08.1973

+

+

8-Danimarka

22.01.1976

01.02.1978

+

9-İsveç

30.06.1978

01.05.1981

+

10-Norveç

20.07.1978

01.06.1981

+

11-Libya

13.09.1984

01.09.1985

+

12-K.K.T.C

09.03.1987

01.12.1988

+

+

13-Makedonya

06.07.1998

01.07.2000

+

+

14-Azerbaycan

17.07.1998

09.08.2001

+

+

15-Romanya

06.07.1999

01.03.2003

+

+

16-Gürcistan

11.12.1998

20.11.2003

+

17-Bosna-Hersek

27.05.2003

01.09.2004

+

+

18-Kanada

19.06.1998

01.01.2005

+

19-Kebek

15.10.1998

01.01.2005

+

20-Çek Cumhuriyeti

28.06.2001

01.01.2005

+

+

21-Arnavutluk

15.07.1998

01.02.2005

+

+

22-Lüksemburg

08.12.2004

01.06.2006

+

+

Yurtdışı Borçlanmasında Hangi Süreler Borçlanılabilir ?

Borçlanma ile ilgili süreleri sıralamak gerekirse şöyle sıralayabiliriz: Yurtdışında geçen sigortalı olma süreleri, bu süreler arasında ya da sonunda en fazla 1 yıl olan işsizlik süreleri ve ev kadını olarak geçen sürelerdir. Yurtdışında ev kadını olarak geçen süreler, bekar veya evli olmalarına bakmadan kadınların, sigortalılık süreleri dışında yurtdışında ikamet ettikleri süreleri ifade eder

Yurtdışı Borçlanmasının Faydaları Nelerdir ?

Bununla ilgili kanuna göre yurtdışı emeklilik borçlanması yapan bireyin prim gün sayısına eklenerek yurtdışı emekliliğine daha erken kavuşması sağlanıyor.

Yurtdışı Borçlanması Nasıl Hesaplanır ?

Yurtdışı borçlanması, sigortalı olan çalışanlarımızın veya hak sahiplerinin prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek olan günlük kazancın yüzde 32’si üzerinden hesaplanmaktadır.

Yurtdışı Emeklilik Süresinin Sadece Bir Kısmını Borçlanabilir Miyim ?

Yurtdışı emeklilik için daima uzun sürelerin borçlanmasına ihtiyaç olmayabilir. Bu sebeple yurtdışında bulunma süresinin tamamı yerine yalnızca bir kısmını borçlanabilirsiniz. Örneğin yaşlılık aylığı için 60 gün gerekiyorsa yurtdışı emeklilik sürenizin iki ayını borçlanmanız sizin için yeterli olacaktır.

Daha Önce Yurtdışı Borçlanması Yaptım. Yeniden Yapabilir Miyim?

Eğer daha önce yurtdışı emeklilik sürenizin tamamı yerine yalnızca bir kısmını borçlandıysanız yurtdışı emeklilik sürenizin kalanı için yeniden yurtdışı borçlanması yapabilirsiniz. Bu işlem için yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir.

Yurtdışı Borçlanma Nasıl Yapılır ?

Yurtdışı emeklilik sürelerini SGK’ya borçlanmak isteyenlerden;

a) Türkiye’de herhangi bir çalışması olmayanlar ile son kez çalışan (SSK) veya kendi hesabına bağımsız statüde geçen çalışmaları olanlar (Bağ-Kur) ve ev kadınlığında geçen süreleri borçlanmak isteyenler, Türkiye’de ikamet ettiklere yere en yakın yurtdışı borçlanma ile ilgili işlemleri yürütmekle yetkili “Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü veya o ildeki ilgili Kurum ünitesine” yurtdışı emeklilik için başvuruda bulunacaklardır.

b) Türkiye’de son kez devlet memuru statüsünde çalışması bulunan vatandaşlar ile Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri’ne göre devlet memuru statüsü ile aylık alan memurlar veya aylık alma isteğinde bulunmuş olan yurttaşlar, “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü-Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı– Bakanlıklar/ANKARA” adresine, yurtdışı emeklilik için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Borçlanma Sonucu Çıkan Primler Ne Zaman Ödenmeli?

SGK tarafından hesaplanan prim borcunun ilgiliye tebliğ edildiği tarih ile birlikte bir aylık süre zarfı içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmesi gereklidir. Bu bir aylık süre zarfında ödenmeyen borçlanmalar için ise, yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu işlemi yapabilmeniz için herhangi bir koşul yoktur. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.

Yurtdışı Borçlanması İçin Ödediğim Primleri Geri Alabilir miyim?

Yurtdışı borçlanmanızın yurtdışı emeklilik tarihinizi hiçbir şekilde etkilemediğini gözlemlediyseniz ya da başka bir nedenle SGK’ ya ödediğiniz yurtdışı borçlanması primlerinizi geri almanız mümkün değildir. Bu nedenle borçlanma yapmadan önce durumunuzu iyice gözden geçirip detaylı bir araştırma yapmanız sizin lehinize olacaktır.

Yurtdışında Geçen Hizmetlerin Borçlanılmasında Takip Edilecek Usul ve Esaslar

Yurtdışı hizmet borçlanmasından faydalanmak istiyorsanız bazı şartlar aranır. Şimdi o şartları aşağıda başlıklarla detaylı bir şekilde açıklayacağız.

  • Türk Vatandaşı Olmak

Yurtdışı hizmet borçlanması durumunda Türk vatandaşı olma şartının 2 şekilde gerçekleştirilmesi mecburidir. Bunlardan ilki borçlanılması istenen sürelerde ilgili kişinin Türk vatandaşı olması, ikincisi ise Türk vatandaşı olduğu süre zarfı boyunca borçlanma talebinde bulunan sigortalının başvuru tarihi ile birlikte Türk vatandaşı olmasıdır. Bu belirtilen şartlara uymayan kişilerin borçlanma talepleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul edilmeyecektir. Bütün bunlara ek olarak Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı da devam edenler söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabilirler. Bu iki şartı sağlayan kişilerden herhangi bir belge talep edilmeden SGK tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Kimlik Paylaşım Sistemi kullanılarak bilgisayardan alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği çıktısı ile tespit edilir.

“Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi” belgesi, “Vukuatlı Nüfüs Kayıt Örneği” ya da diğer belgelerde yer alan bilgilerin uyuşmaması durumunda veya tereddüt halinde konunun açıklığa kavuşması için ilgili kurum ve kuruluşlar yazışma yapabilir.Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş